Możliwość komentowania Wycena firm – jakie są często używane metody została wyłączona

Wycena spółek – jakie są często spotykane metody

Jakie są często wykorzystywane sposoby wyceny spółek
Zmiana właściciela firmy to powszechnie spotykane praktyki w obrocie gospodarczym. Tego typu transakcje to coś zupełnie normalnego, a jedną z najważniejszych rzeczy przy nich jest ustalenie odpowiedniej ceny. Takiej, jaka odpowiadać będzie zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Przy wielu firmach policzenie ich dokładnej wartości jest dużo bardziej skomplikowane niż przykładowo mieszkania czy domu. Ważnymi składnikami majątku tego typu firm są niejednokrotnie różnego rodzaju nieruchomości, pojazdy, maszyny czy urządzenia. Lecz również dobra niematerialne, czyli technologiczne rozwiązania, patenty czy znaki towarowe. O ile pierwsza wymieniona grupa aktywów jest dość prosta do wyceny, to druga już nie zawsze. Z tego też powodu dostępnych jest parę rodzajów wycen, przez co dobrać będzie można odpowiednią do konkretnej sytuacji. Najprostsza i najczęściej wykorzystywana jest wycena przedsiębiorstw majątkowa. W przypadku niedużych firm, nie mających jakiś znaków towarowych czy technologicznych patentów sprawdza się ona bardzo dobrze. Wycenia się wtedy osobno składniki majątku i wszelkie zobowiązania, i w oparciu o to określa się końcową wartość. Coraz powszechniej także się stosuje metody dochodowe, jakie w zupełnie inny sposób podchodzą do wyliczeń. Według wielu specjalistów to one właśnie są w stanie najdokładniej oszacować realny poziom wartości, gdyż skupiają się przede wszystkim na przepływie środków finansowych. Jeśli na rynku funkcjonują podobne firmy jeśli chodzi o branżę i wielkość, to pokusić się też można o wykonanie wyceny porównawczej.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.