Możliwość komentowania Domy przyszłości a wykorzystanie energii geotermalnej. została wyłączona

Domy przyszłości a wykorzystanie energii geotermalnej.

Właściwie od początku wykorzystywania technologii fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, że powstał śmiały sposób zapisu realności – prędki i dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia dała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano komunikaty wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły poznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała innowacyjna dziedzina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca przede wszystkim na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii traktujących praktycznego tematu typu reprodukcje dzieł sztuki, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, aby tworzyć czytelny i nośny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały i docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof i walk. Pomimo całej dzisiejszej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezmiernie niebezpieczna.

1. Kliknij

2. Kliknij i zobacz

3. Więcej informacji

4. Kliknij i zobacz

5. Wejdź Domy na drzewie a bliskość natury.

Comments are closed.